Incoterms 2010

11 november, 2010

International Chamber of Commerce (ICC) utger ett regelverk för internationella leveransvillkor, som kallas Incoterms.

Incoterms är ICC:s officiella regler för tolkning av handelstermer.  Nu har Incoterms 2010 anlänt. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2011.

Revideringen av Incoterms 2000 har utförts av arbetsgruppen ICC Task Force on Incoterms under ledning av handels- och sjörättsjuristen Charles Debattista. En stor förändring är att även USA godkänner Incoterms 2010 och stryker sitt egna regelverk som heter American Foreign Trade Definitions.

Publikationen har fått en ny struktur där den tidigare långa inledningen har blivit kortare och ersatts av en vägledande text till varje term.

Fyra termer försvinner, däribland DDU. Istället tillkommer två nya termer:

DAT – Delivered At Terminal
DAP – Delivered At Place

I regelverket finns beskrivet hur de nya termerna kan användas för att ersätta DAF, DES, DEQ och DDU som alltså försvinner i den nya versionen. Reglerna har också modifierats så att de lättare ska gå att använda vid inhemska, nationella affärer.

Vidare har termerna fått en ny ordningsföljd där sjöfartstermerna sjöfartstermerna har placerats för sig efter de termer som kan användas för alla transportsätt. Genomgående har termerna fått en ökad precision, utan att förändra rättsläget. DDP är ett sådant exempel, där fastställs det ny även vem som ska stå för moms om inget annat avtalats.

En annan viktig förändring att känna till är att punkten där "avlämnande" sker har flyttats vad gäller FOB, CFR och CIF. Det är inte längre tal om att relingen passeras.

Incoterms 2010 tar även bäring på säkerheten, d.v.s. vem som har ansvaret för att föranmäla sändningen till tullmyndigheten

Översikt
Group E – Departure:
o EXW. Ex Works (Angiven plats)

Group F – Main Carriage Unpaid:
o FCA. Free Carrier (Angiven plats)
o FAS. Free Alongside Ship (Angiven lastningshamn)
o FOB. Free On Board (Angiven lastningshamn)

Group C – Main Carriage Paid:
o CFR. Cost and Freight (Angiven lossningshamn)
o CIF. Cost, Insurance and Freight (Angiven lossningshamn)
o CPT. Carriage Paid To (Angiven lossningshamn)
o CIP. Carriage and Insurance Paid to (Angiven lossningshamn)

Group D – Arrival:
o DAF. Delivered At Frontier (Angiven plats) UTGÅR FR.O.M. 2011-01-01
o DES. Delivered Ex Ship (Angiven hamn) UTGÅR FR.O.M. 2011-01-01
o DEQ. Delivered Ex Quay (Angiven hamn) UTGÅR FR.O.M. 2011-01-01
o DDU. Delivered Duty Unpaid (Angiven destination) UTGÅR FR.O.M. 2011-01-01
o DDP. Delivered Duty Paid (Angiven destination)
o DAT. Delivered At Terminal NY FR.O.M. 2011-01-01
o DAP. Delivered At Place NY FR.O.M. 2011-01-01

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB