Företag som importerat kemiska produkter granskas

25 januari, 2011
Under hösten 2010 inledde Kemikalieinspektionen (KemI) ett projekt med hjälp av Tullverket.

Tullverket tog fram en lista över de företag som mellan år 2007 och 2009 importerat sådana kemiska produkter som gör att företagen ska anmäla sig till Kemikalieinspektionens produktregister. Denna lista jämfördes sedan med en lista över vilka företag som varit anmälda till produktregistret under den aktuella perioden.

Efter jämförelsen har Kemikalieinspektionen börjat kontakta de företag som inte varit anmälda för att ge dem möjlighet att yttra sig.

I de fall det visat sig att företagen borde ha anmält produkter till produktregistret begär Kemikalieinspektionen in uppgifterna i efterhand. De avgifter som är förknippade med att tillverka eller föra in kemiska produkter till Sverige kommer att få betalas retroaktivt. Att bryta mot reglerna om att anmäla produkter till produktregistret kan räknas som försvårande av miljökontroll och kan leda till böter eller fängelse i max 2 år.

Under 2011 ska Kemikalieinspektionen utöka projektet och kontakta fler av de företag som inte varit anmälda.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB