Arbetsmiljöverket lanserar en ”bullerapp”

15 februari, 2011

Arbetsmiljöverket har under den senaste tiden inriktat delar av sina tillsynsbesök på buller och vibrationer. Som ett led i detta har de även lanserat en ”bullerapp” till Iphone. Den nya bullerappen mäter ljudnivån i realtid. Med hjälp av en kalkylator kan man också räkna ut hur mycket buller man utsätts för under en hel dag. Här finns även information om vilka kravvärden som gäller för ljudnivån. Den fungerar för ljudnivåer mellan cirka 40 och 100 dB(A).

Applikationen ger en indikation på bullernivån men den ersätter inte de noggranna mätningar som behöver göras ute på bullriga arbetsplatser, där risken för hörselskador är överhängande.

Med arbetsmiljöverkets bullermätare upptäcker du hur mycket buller du har omkring dig. Mät bullret på jobbet, i bilen och på fotbollsmatchen.  Med en enkel knapptryckning får du:
•    Decibelmätare som mäter ljudnivån i realtid med tydlig grafik.
•    En bullerkalkylator där du bland annat kan räkna ut hur mycket buller du totalt utsätts för under en 8-timmarsdag.
•    Information om buller och kravvärden för ljudnivån.
•    Direktlinje till Arbetsmiljöverket för att få mer information om bullerfrågor.

Hur fungerar applikationen?
Starta decibelmätaren genom att trycka på knappen på den första fliken. Mätningen pågår tills du trycker på knappen igen och visar då ett genomsnittsvärde för den valda tidsperioden. Samtidigt uppdateras Bullerkalkylen på flik nummer två med det uppmätta värdet.

Varje genomförd mätning överförs automatiskt till bullerkalkylatorn och sammanfogas till ett genomsnittsvärde för samtliga mätningar. Det går även att manuellt lägga till värden direkt på fliken för bullerkalkylatorn genom att välja ljudnivå och/eller tid. För att få ett genomsnittsvärde för en 8-timmarsdag behöver den sammanlagda tiden för de olika uppmätta aktiviteterna vara 8 timmar.

Ett tryck på knappen "Återställ" nollställer hela bullerkalkylen. Applikationen, som är anpassad till IPhone 3GS, är inte likvärdig med en professionell bullermätare utan ger ungefärliga värden. Värdena kan också skilja sig mellan olika exemplar beroende på variationer i mikrofonernas känslighet. Den fungerar för ljudnivåer mellan ca 40 och 100 dB(A). Bullermätaren uppfyller inte internationell eller europeisk standard för ljudnivåmätare.

Tanken är att få en indikation på bullernivån omkring dig för att vid behov kunna gå vidare och göra mer noggranna mätningar. Om du upplever besvärande ljudnivåer på din arbetsplats, kontakta i första hand din arbetsgivare och ditt skyddsombud.

Bullermätaren är gratis och ges ut av Arbetsmiljöverket. Sök på buller i App Store eller använd länken nedan för att ladda ner applikationen.

Arbetsmiljöverkets "bullerapp"

Arbetsmiljöverkets temasidor om buller finner Ni här

Arbetsmiljöverkets buller kalkylator finner Ni här

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB