Handbok för godstransporter

3 februari, 2011
 

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en handbok för godstransporter. Avsikten med handboken är att den ska utgöra ett verktyg för kommunerna att starta ett samarbete med transportörer, fastighetsägare och näringsidkare, där gemensamma mål kan sättas upp för stadens godstransporter.

Ni finner handboken här.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB