EG-Kommissionen guide till maskindirektivet finns nu på svenska

16 mars, 2011

Det nya maskindirektivet 2006/42/EG har överförts till svenska föreskrifter genom AFS 2008:3 om maskiner och gäller sedan 29 december 2009.

De som vill sälja maskiner inom EES-området måste följa direktivets krav. Det gäller även dem som enbart säljer inom Sverige eller som tillverkar maskiner för egen yrkesmässig användning.

Nu finns en guide på svenska till direktivet från EU-kommissionen. Ni finner den här.

Informationen kommer från arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB