Ny energimärkningen på däck

27 april, 2011

Den obligatoriska energimärkningen för däck till personbilar, lastbilar och bussar träder i kraft i november 2012 och visar energieffektivitet, väggrepp vid vått väglag och buller.

Energimärkningen kommer att underlätta för konsumenterna att jämföra olika däck. Märkningen är gemensam för EU-länderna och den har symboler, vilket betyder att samma märketikett kan användas i alla länder, oberoende av språk.

Stor besparingspotential med effektiva däck
Däcken svarar för 20-30 procent av fordonens bränsleförbrukning och de mest energieffektiva däcken beräknas minska förbrukningen med upp till 10 procent. På EU-nivå förväntas energimärkningen på sikt kunna spara 5 procent av den totala användningen av bränsle till transporter. Lägre bränsleförbrukning bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Däck till personbilar lastbilar och bussar
Förordningen träder i kraft i november 2012. Kravet på märkning kommer att omfatta däck till personbilar, lastbilar och bussar, så kallade C1-, C2- och C3-däck som tillverkas från och med den 1 juli 2012. Dubbdäck omfattas inte av reglerna om energimärkning.

Energieffektivitet på skala A-G
Energimärkningen visar hur energieffektivt däcket är på en skala från A till G, med pilar från mörkt grönt till rött. Däck märkta med energiklass A är effektivast, vilket betyder att de har ett lågt rullmotstånd. Dessutom visar märkningen däckets väggrepp vid vått väglag, också det på skalan A till G, där A betyder bra grepp. Märkningen visar det utvändiga rulljudet, det vill säga hur mycket själva däcken bullrar på ett standardiserat underlag. Buller mäts i decibel dB(A).


Energimärkningsetikett för däck

Tillverkarna ansvarar för att informationen är korrekt
Märkningen kommer att sitta på däcken när de levereras från fabriken och informationen kommer också att finnas med vid marknadsföring av däck i till exempel annonser. Tillverkare/importören ansvarar för att informationen som lämnas är korrekt. 
                                                                                                                                                                                              
Ansvarig myndighet                                                                                                           
Reglerna om energimärkning av däck träder i kraft 1 november 2012. Energimyndigheten ansvarar för energimärkningssystemet och är tillsynsmyndighet för flera av de produkter som idag omfattas av kraven på märkning. När det gäller energimärkning av däck har regeringen dock ännu inte formellt utsett vilken myndighet som ska ansvara för marknadskontroller i framtiden.

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB