Krav på vinterdäck på tunga fordon

5 maj, 2011

För att minska olyckor och trafikstörningar där tunga fordon är inblandade föreslår Trafikverket och Transportstyrelsen att det införs krav på vinterdäck för tunga fordon. Förändringarna föreslås träda ikraft den 1 december 2011.

Under vintertid har en betydande andel tunga fordon varit inblandade i olyckor och störningar i vägtrafiken ofta med långvariga och komplicerade bärgningar. Trafikverket och Transportstyrelsen har identifierat och agerat inom flera områden för att förbättra denna situation.

Nu föreslår de båda myndigheterna att det införs ett krav på vinterdäck på tunga fordon. De fordon som ska omfattas är tung lastbil, tung buss och personbil klass II som väger mer än 3,5 ton. Dessa fordon ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxel.

Detta krav går i linje med Tysklands nyligen införda krav på användning av vinterdäck på tunga fordons drivaxel under vintervägsförhållanden. Även Norge har liknande krav. Att införa ett vinterdäckskrav är ett viktigt steg mot att öka trafiksäkerheten på tunga fordon

Den negativa konsekvensen av de föreslagna ändringarna är ett visst buller. År 2012 kommer dock nya gränsvärden på däck att träda i kraft vilket kommer att minska bullret.

Observera att detta endast är ett lagförslag och att det ännu inte är helt säkert att reglerna införs.

Informationen i detta nyhetsbrev kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB