Sju nya ämnen på EU:s kandidatförteckning

22 juni, 2011

Den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har fört upp sju nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över ämnen med särskilt farliga egenskaper.

De ämnen som förts upp är:
•Di(grenade och raka C7-C11)alkylftalater
•Di(grenade C6-C8)alkylftalater
•2-Etoxietylacetat
•Hydrazin
•N-Metylpyrrolidon
•Strontriumkromat (VI)
•1,2,3-Trikorpropan

De två första används som mjukningsmedel i PVC-plast och kan finnas i bland annat golvbeläggning, kablar, vävplast, regnkläder, skor, duschdraperier och barnvagnar. 2-Etoxietylacetat används som lösningsmedel i färg och lack. Hydrazin är ett ämne som kan användas för att minska korrosion i het- och kylvattensystem. N-Metylpyrrolidon används som lösningsmedel i färg, lack, rengöringsmedel, bilvårdsprodukter, avfettningsmedel mm. Strontiumkromat kan användas i rostskydd för plåt och andra metallföremål.

Ämnet koboltdikorid som används vid tillverkning av B12 och som fodertillsats har även tidigare funnits på kandidatförteckningen men tas nu upp även som reproduktionsstörande.

Ämnen som tas upp på kandidatförteckningen har särskilt farliga egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön. De kan till exempel vara cancerframkallande, skada fortplantningsförmågan, påverka arvsmassan eller vara svårnedbrytbara.

Tryck här för mer information om Kandidatförteckningen.

Informationen i detta nyhetsbrev kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB