Ny skrift om miljö- och sociala hänsyn i upphandlingar

7 september, 2011

Allt fler upphandlande myndigheter och enheter ställer olika former av miljökrav och sociala krav i samband med offentlig upphandling. För att ge mer information till upphandlare och beslutsfattare har Konkurrensverket tagit fram skriften Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling. Skriften har distribuerats till ett stort antal personer inom ibland annat den offentliga sektorn, till branschorganisationer och andra intressenter.

I skriften från Konkurrensverket ges information om aktuella lagregler, rättspraxis och hur olika beställarkrav kan utformas utan att bryta mot upphandlingsreglerna. En genomgång av aktuella rättsfall finns också. Just nu pågår ett arbete att reformera EU:s regler för offentlig upphandling. Ett motsvarande arbete pågår också i Sverige.

Här finner Ni skriften Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling.

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.