Ny vägledning för säkerhetsdatablad

26 september, 2011

Den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har i september publicerat en ny vägledning för säkerhetsdatablad.

Vägledningen innehåller information om

• vilka nya regler för säkerhetsdatablad som gäller enligt Reach, jämfört med tidigare lagstiftning
• frågor att beakta vid sammanställningen av ett säkerhetsdatablad
• vilken information som skall inkluderas i varje avsnitt av ett säkerhetsdatablad, särskilt med hänsyn till förändringar till följd av revideringar av bilaga II i Reach
• tidplaner för genomförandet av bilaga II och dess ändrade bilagor
• vem som ska sammanställa säkerhetsdatablad och vilken kompetens författaren ska ha.

Vägledningen är särskilt användbar för små och medelstora företag som är leverantörer av ämnen och blandningar i EU och EES. Vägledningen kommer att publiceras på 22 EU-språk men finns ännu inte på svenska.

Vägledningsdokument på Echas webbplats (på engelska)

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB