Domstolsdatabasen för upphandlingsärenden

5 oktober, 2011

Konkurrensverket tillhandahåller en databas med domstolsavgöranden från 1 januari 2008 från förvaltningsrätter, kammarrätter och Regeringsrätten.

Domarna kan sökas efter datum, domstol, part, ärendemening som anges i domen och i vissa fall referat.

Konkurrensverket gör ingen särskild notering för om en dom har vunnit laga kraft eller om den har överklagats och exempelvis fått eller inte fått prövningstillstånd eller avdömts i en andra instans. Om du vill vara säker på att få en korrekt kopia av domen, måste du vända dig till respektive domstol och begära ut denna.

Tryck här för att komma till domstolsdatabasen för upphandlingsärenden.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB