Nya byggregler från den 1 januari 2012

24 november, 2011

Den 1 januari 2012 träder Boverkets ändrade byggregler, BBR, i kraft. Det är resultatet av ett omfattande revideringsarbete som har genomförts i dialog med bransch och myndigheter. Avsnitten om energihushållning och brandskydd är ändrade. Dessutom inför Boverket regler om ändring av byggnad i BBR.

Under hela 2012 gäller övergångsbestämmelser och byggherren kan välja att tillämpa gamla eller nya regler. Från den 1 januari 2013 gäller de nya reglerna fullt ut.

De största ändringarna återfinns inom områdena brandskydd, ändring av byggnader och energikrav. Boverket har tagit fram en konsekvensanalys för respektive område samt ett stort generellt dokument över ändringarna. Ni finner dessa nedan.

Information om ändrade regler för brandskydd i Boverkets byggregler

Information om nya regler för ändring av byggnader i Boverkets byggregler

Information om skärpta energikrav i Boverkets byggregler

Konsekvensutredning av ändringarna i Boverkets byggregler, BBR.

Ni finner Boverkets byggregler, BBR, här.

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB