Ny webbplats för att anmäla arbetsskador

13 december, 2011

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har lanserat en ny webbplats där arbetsgivare på ett enkelt sätt kan anmäla arbetsskador och tillbud.

Webbplatsen: www.anmalarbetsskada.se har tagits fram gemensamt av de två myndigheterna.

Arbetsgivare är enligt lag, Arbetsmiljölagen, skyldiga att utan dröjsmål anmäla dödsfall som följd av arbetsolycka, allvarlig arbetsolycka som lett till personskada och tillbud som kunnat leda till personskada. Anmälan ska omgående göras till Arbetsmiljöverket. Omfattas den skadade av den svenska socialförsäkringen, ska en anmälan också göras till Försäkringskassan, som handlägger ersättning enligt Socialförsäkringsbalken. Tidigare behövde man således anmäla händelsen till båda myndigheterna. Nu slippar anmälaren dubbelarbete och kan koncentrera sig på att fylla i hela anmälan via nätet.

Anmälningar av arbetsskador ligger till grund för den nationella arbetsskadestatistiken som sammanställs av Arbetsmiljöverket.  De inrapporterade arbetsskadorna och tillbuden är ett viktigt underlag när verket planerar sin tillsynsverksamhet. Idag förekommer ett betydande mörkertal när det gäller såväl arbetsskador som tillbud.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB