Nya föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar

23 december, 2011

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har publicerat en ny föreskrift avseende cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor. Den nya föreskrifter heter MSBFS 2011:8 och börjar gälla den 1 juli 2012, samtidigt upphävs SÄIFS 1997:9 och SÄIFS 2000:7.

MSBFS 2011:8 innehåller:
• krav på cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor samt deras utrustning och tillbehör,
• krav på kontroller av cisterner som konstruerats, tillverkats, installerats och är i drift,
• krav på kontrollorgan och certifieringsorgan för dessa uppgifter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort en utförlig konsekvensutredning av regeländringarna. Ni finner konsekvensutredningen här.

Här finner Ni MSBFS 2011:8 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB