Ny förordning om supermiljöbilspremie

4 januari, 2012

Regeringen inför en supermiljöbilspremie från och med 1 januari 2012 till och med 31 december 2014. Regeringen satsar 200 miljoner kronor för att uppmuntra bilköpare att välja de bästa miljöalternativen. Med en supermiljöbil avses en personbil som uppfyller EU:s senaste avgaskrav och som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer.

Syftet med premien är att teknikneutralt stimulera marknadsintroduktionen av de mest miljövänliga bilarna och därmed närma sig målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Supermiljöbilen den mest miljövänliga bilen
Med en supermiljöbil avses en personbil som uppfyller EUs senaste avgaskrav och som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer. Det är utsläppsvärdet, som bilen får när den typgodkänts, som avgör om bilen är kvalificerad för premien eller inte, Det innebär att det är främst elbilar och laddhybrider som initialt kan komma i fråga för premien.

Både privatbilar och tjänstebilar omfattas
Målgruppen för bidraget föreslås omfatta privatpersoner, bilpooler, offentlig sektor samt företag, inkluderande taxibolag och biluthyrningsföretag. Det innebär att såväl privatbilar, tjänstebilar som förmånsbilar kan omfattas av supermiljöbilspremien.

Premiens storlek
Storleken på premien per supermiljöbil kan som högst uppgå till 40 000 kronor för privatpersoner. För en näringsidkare som köper en supermiljöbil uppgår premien till ett belopp som per supermiljöbil motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil, dock högst 40 000 kronor.

Avsatta medel för premien är 200 miljoner kronor för åren 2012-2014, fördelat med 20 miljoner kronor 2012, 80 miljoner kronor 2013 och 100 miljoner kronor 2014.

Införandet av premien
Förordningen om supermiljöbilspremien träder i kraft den 16 januari 2012, men premier kommer att betalas ut för köp av supermiljöbilar från och med 1 januari 2012.

Transportstyrelsen är ansvarig myndighet och kommer att administrera utbetalningarna.

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB