Nya tröskelvärden för offentlig upphandling

10 januari, 2012

Nya tröskelvärden för offentlig upphandling gäller från 1 januari 2012. Tröskelvärden är olika beloppsgränser och de varierar beroende på vad som ska upphandlas och vem som upphandlar. Tröskelvärdena beräknas exklusive mervärdesskatt. Om upphandlingens värde är över eller under de så kallade tröskelvärdena bestämmer vilket regelverk som ska användas vid upphandlingen. Tröskelvärdena revideras vartannat år och den här gången innebär revideringen en sänkning.

Nya tröskelvärden för offentlig upphandling enligt LOU
Varor och tjänster – statliga myndigheter
Euro – 130 000
SEK – 1 233 401

Varor och tjänster – Kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser
Euro – 200 000
SEK – 1 897 540

Byggentreprenader- Samtliga upphandlande myndigheter
Euro – 5 000 000
SEK – 47 438 500

Nya tröskelvärden för upphandling enligt LUF och direktiv (2009/81/EG) om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet
Varor och tjänster – Upphandlande enheter
Euro – 400 000
SEK – 3 795 080

Byggentreprenader – Upphandlande enheter
Euro – 5 000 000
SEK – 47 438 500

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB