Arbetsmiljöverkets bullerapp finns nu för Android

29 februari, 2012

Förra året lanserade Arbetsmiljöverket en bullerapplikation för Iphone. Nu har de skapat en applikation även för Android.

Den nya applikationen finns i en svensk och en engelsk variant. Den svenska heter Buller liksom sin föregångare för Iphone och den engelska varianten är döpt till Noise Exposure.

Bullerappen mäter ljudnivån i realtid. Med hjälp av en kalkylator kan man också räkna ut hur mycket buller man utsätts för under en hel dag. Här finns även information om vilka kravvärden som gäller för ljudnivån. Den fungerar för ljudnivåer mellan cirka 40 och 100 dB(A).

Android-varianten är testad med följande telefoner:
– Samsung Galaxy SII
– HTC Desire
– HTC Desire HD
– HTC Wildfire
– Sony Ericsson Xperia ray

Hur fungerar applikationen?
Starta decibelmätaren genom att trycka på knappen på den första fliken. Mätningen pågår tills du trycker på knappen igen. Då visas ett genomsnittsvärde och ett högsta värde för mättiden. Samtidigt uppdateras Bullerkalkylen på flik nummer två med det uppmätta genomsnittsvärdet.

Varje genomförd mätning överförs automatiskt till bullerkalkylatorn och sammanfogas till ett genomsnittsvärde för samtliga mätningar. Det går även att manuellt lägga till värden direkt på fliken för bullerkalkylatorn genom att välja ljudnivå och/eller tid. För att få ett genomsnittsvärde för en 8-timmarsdag behöver den sammanlagda tiden för de olika uppmätta aktiviteterna vara 8 timmar.

Applikationen, är inte likvärdig med en professionell bullermätare utan ger ungefärliga värden. Värdena kan också skilja sig mellan olika exemplar beroende på variationer i mikrofonernas känslighet. Den fungerar för ljudnivåer mellan ca 40 och 100 dB(A). Bullermätaren uppfyller inte internationell eller europeisk standard för ljudnivåmätare. På grund av inbyggda begränsningar i produkterna kan ljudnivån för ljud som domineras av låga frekvenser (under 200 Hz) komma att underskattas.

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller, AFS 2005:16.

Här finner Ni lite information om risker med buller.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.