Echas Klassificerings- och märkningsregister är publicerat

16 februari, 2012

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har publicerat Klassificerings- och märkningsregistret, en databas som innehåller grundläggande klassificerings- och märkningsdata om fler än 90 000 anmälda och registrerade ämnen som tillverkare och importörer har rapporterat in till Echa. Databasen är ett mycket användbart verktyg för de som tar fram säkerhetsdatablad och för att ta reda på riskerna med olika ämnen.

Offentliggörandet av Klassificerings- och märkningsregistret är en viktig milstolpe i införandet av CLP-förordningen och ett viktigt steg framåt när det gäller tillgången till information om farliga kemiska ämnen. Det gäller såväl hälso- och miljöfaror som fysikaliska faror. Registret ger en mängd information från industrin om hur de själva har klassificerat kemikalierna och visar hur vissa företag har klassificerat samma ämne på olika sätt. Echa har inte behandlat eller kvalitetskontrollerat informationen.

Klassificerings- och märkningsregistret är den största offentligt tillgängliga databasen av sitt slag. Registret underhålls av Echa och kommer att uppdateras regelbundet med inkommande och uppdaterad klassificerings- och märkningsinformation. Framtida uppdateringar av registret kommer kontinuerligt att förbättra sökfunktionerna och tillgången till informationen.

Här finner Ni mer information om Klassificerings- och märkningsregistret.

Tryck här för att söka i Klassificerings- och märkningsregistret.

Här finner Ni mer information om CLP.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.