Glöm inte bort att rapportera till EE-registret, Batteriregistret och SMP senast den 31 mars

14 mars, 2012

I samband med kommande månadsskifte är det dags att rapportera till olika myndigheter.

SMP, Svenska miljörapporteringsportalen
Hit ska årligen företag med stor miljöpåverkan lämna in en miljörapport. Kravet på att lämna miljörapport gäller om:
• Verksamheten är tillståndspliktig. Av bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH-bilagan) framgår vilka verksamheter som är tillståndspliktiga.
• Verksamheten har förelagts att ansöka om tillstånd.
• Verksamheten omfattas av bilaga 1 till förordning (EG) nr 166/2006.

Verksamheter som frivilligt har ansökt om tillstånd lämnar miljörapport om de omfattas av EG-förordningen.

Klicka här för att komma till SMP.

EE-registret
Producenter av EE-produkter ska årligen rapportera till EE-registret. Producent är:
• Du som tillverkar och säljer elektriska och elektroniska produkter
• Du som för in och sedan säljer elektriska och elektroniska produkter
• Du som säljer direkt till en användare i annat land i EU, om det inte finns en producent där som tar emot produkterna (så kallad distansförsäljning)

Som producent kan man även skriva på ett avtal med EL-kretsen där man överlåter sin rapporteringsskyldighet.

Klicka här för att komma till EE-registret.

Batteriregistret
Producenter av batterier ska årligen rapportera till Batteriregistret. Producent är:
• Du som tillverkar och säljer eller överlåter batterier i Sverige
• Du som importerar och säljer eller överlåter batterier i Sverige

Klicka här för att komma till Batteriregistret.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.