Gator och kontor får energieffektivare belysning

13 april, 2012

I dag skärps kraven på energieffektivitet och ljusegenskaper på högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor och vissa lysrör. Till 2015 kommer kraven på gatu- och kontorsbelysning att skärpas ännu mer.

Traditionell gatu- och kontorsbelysning är ineffektiv ur energisynpunkt. Därför fasar nu EU-länderna ut de minst effektiva lamporna genom nya ekodesignkrav.

Första steget togs 2010 och nu är det dags för det andra steget. Särskilt kommunerna berörs av förändringarna. Den årliga elanvändningen för gatu- och kontorsbelysning inom EU från och med år 2020 förväntas minska med 38 TWh motsvarande 2 miljoner eluppvärmda villor.

Den 13 april i år skärps alltså kraven på högtrycksnatriumlampor och metallhalogenlampor, som oftast används i gatubelysning. Vidare fasas enkelfärgslysrör i storlekarna T10 och T12 ut helt och hållet. Sverige påverkas relativt lite av detta då vi redan bytt ut mycket av dessa lampor till mer energieffektiva lampor. Men tredje steget i utfasningen, som börjar gälla 2015, kommer att märkas desto mer då vanliga kvicksilverlampor och högtrycksnatriumlampor av så kallade plug in-typ för vägbelysning fasas ut.

Mer om ekodesigndirektivet för gatu- och kontorsbelysning.

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.