Nya körkortsregler för motorcykel (A-behörigheter)

16 april, 2012

Riksdagen har beslutat om nya bestämmelser på körkortsområdet. Åldersgränsen för att få köra tunga motorcyklar höjs och det införs en ny behörighet, A2. De nya reglerna införs den 19 januari 2013.

Den nya behörigheten A2 ger rätt att köra mellanstora motorcyklar vars nettoeffekt är högst 35 kilowatt och som har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kg. Åldersgränsen för den nya behörigheten blir 18 år.

I samband med att de nya reglerna införs, försvinner den möjlighet som finns idag att vid 18 års ålder ta körkort med behörighet A med begränsad effekt till högst 25 kilowatt (A begränsad).

Ändrade åldersgränser och stegvist tillträde
Det stegvisa tillträdet blir tydligare när det gäller rätten att köra motorcyklar. Åldersgränsen för behörigheten A höjs till 24 år, från tidigare 21 år. Den som har haft behörigheten A2 i två år kommer dock att kunna ta behörigheten A vid 20 år.

För A1, A2 och A består förarprovet normalt av ett kunskapsprov och ett körprov. Om du har behörigheten A1 eller A2, kommer det dock bara att krävas ett godkänt körprov för att få A2 eller A.

Tre- och fyrhjulig motorcykel
Körkort med behörighet A1, A2 och A som utfärdas från och med den 19 januari 2013 ger inte rätt att köra fyrhjuliga motorcyklar. För detta krävs då behörighet B.

A1 och A2 ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt.
Behörigheterna A och B ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar med mer än 15 kilowatt nettoeffekt om körkortsinnehavaren har fyllt 21 år.

Tre- eller fyrhjulig motorcykel får inte användas vid körprov.

För dig som redan har en A-behörighet
Det är viktigt att komma ihåg att om du redan har ett körkort med behörighet A1, A eller begränsad A, gäller de regler som fanns när du tog ditt körkort. En grundläggande princip inom körkortslagstiftningen är att du aldrig förlorar din rätt att köra ett fordon som du en gång skaffat dig (under förutsättning att du inte har fått ditt körkort återkallat). Det innebär följande:

• Körkort med behörighet A utfärdade före den 19 januari 2013 kommer att ge fortsatt rätt att köra fyrhjulig motorcykel.
• Körkort med behörighet A begränsad gäller även efter den 19 januari 2013 med begränsningen enligt de förutsättningar som gällde när körkortet utfärdades.

Här finner Ni en översikt över de nya behörigheterna.

Här finner Ni en sammanfattning över de nya reglerna och körkortsbehörigheterna för motorcykel från och med 2013.

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.