Säkrare användning av surfplattor och smarta telefoner

4 april, 2012

MSB har tagit fram en vägledning för smarta telefoner, surfplattor och andra mobila enheter. Vägledningen ska ge stöd till organisationer och dess anställda för säkrare hantering och användning av mobila enheter.

Användandet av mobila enheter som till exempel surfplattor och smarta mobiltelefoner har ökat starkt de senaste åren, och förutspås fortsätta att öka.
 
Men det finns fortfarande en viss osäkerhet hur sådana enheter ska hanteras i organisationen och vilka säkerhetsåtgärder som bör vidtas. Den ökade användningen gäller både i arbetet och privat och detta ställer nya säkerhetsmässiga utmaningar på organisationer och dess anställda eftersom de mobila enheterna i sig är viktiga informationstillgångar.
 
Smarta telefoner och surfplattor är sårbara och de kan enkelt spåras, övervakas eller avlyssnas. Det går snabbt och lätt att installera spionprogram och annan skadlig kod, särskilt om enheterna vid ett obevakat tillfälle hamnar i fel händer. Organisationer som vill nyttja teknikens möjligheter måste därför aktivt hantera användandet av dessa mobila enheter.
 
Därför har MSB tagit fram en vägledning hur organisationer på ett säkrare sätt ska kunna använda smarta telefoner, surfplattor och andra mobila enheter
 
Vägledningen innehåller tre verktyg för säkrare användning:
• Stöd till att utforma organisationens policy på ett ändamålsenligt sätt
• Hanteringsregler för användarna
• Olika tekniska lösningar som kan implementeras för att öka säkerheten.

Här finner Ni vägledningen

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.