Nya föreskrifter om elolyckor

19 maj, 2012

Elsäkerhetsverket har tagit fram ny föreskrift i syfte att underlätta och tydliggöra tolkningen av starkströmsförordningens regler om anmälan av tillbud, elolycksfall och driftsstörningar.

Elsäkerhetsverket har under 2011 och 2012 tagit fram en ny föreskrift i syfte att underlätta och tydliggöra tolkningen av starkströmsförordningens regler om anmälan av tillbud, olycksfall och driftsstörningar.
Nu tydligare och enklare att göra anmälan

Föreskriften innebär att nätkoncessionsinnehavare (nätägare) och innehavare av anläggningar för järn- och spårvägsdrift på ett tydligare och enklare sätt kan göra anmälan av tillbud, elolycksfall och driftstörningar genom en elektronisk tjänst, en e-tjänst som finns tillgänglig på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Föreskriften träder i kraft den 1 juli 2012 och går under beteckningen ELSÄK-FS 2012:1.

Här finner Ni ELSÄK-FS 2012:1, Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar

Här finner Ni en förklarande författningskommentar.

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.