Trafikverket har infört ett nytt elektroniskt upphandlingssystem

7 maj, 2012

Trafikverket har infört ett nytt elektroniskt upphandlingssystem. Samtliga upphandlingar från Trafikverket kommer att genomföras via det nya systemet.

Införandet av ett elektroniskt upphandlingssystem ligger helt i linje med de krav som regeringen ställer på statliga verk och myndigheter i handlingsplanen för e-förvaltning. I korthet innebär det att man utnyttjar ny teknik för elektronisk förvaltning för att effektivisera verksamheter och förenkla för bland annat företagare.

Här finner Ni Trafikverkets aktuella upphandlingar

Här finner Ni Trafikverkets gemensamma preliminära upphandlingstidplan

Här kan Ni registrera Er i Trafikverkets elektroniska upphandlingssystem (gratis)

Informationen kommer från Trafikverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.