Trängselskatt för alla miljöbilar från 1 augusti 2012

27 maj, 2012

Snart ska alla miljöbilar omfattas av trängselskatten. Därmed upphör det undantag som funnits för vissa miljöbilar. Det innebär att från och med 1 augusti 2012 blir alla miljöbilsägare skyldiga att betala trängselskatt när de passerar en betalstation i Stockholms innerstad. Totalt påverkas cirka 190 000 bilar.

Miljöbilar* som registrerats före 1 januari 2009, har hittills varit undantagna trängselskatt, enligt det så kallade miljöbilsundantaget i lagen om trängselskatt. Från och med 1 augusti 2012 blir även ägarna till dessa bilar skyldiga att betala trängselskatt när bilen passerar en betalstation. (Miljöbilar som är registrerade efter 1 januari 2009 har inte berörts av undantaget.)

Transportstyrelsen skickar i dagarna ut ett informationsbrev till alla berörda bilägare. Brevet innehåller information om tider, belopp och betalningsalternativ.

Miljöbilsundantaget – kort bakgrund
Syftet med att införa trängselskatt i Stockholm var att minska trafiken och därigenom trängseln i vägnätet. Samtidigt fanns ett önskemål om att premiera inköpandet och körandet av bilar som drivs med alternativa drivmedel. Men andelen miljöbilar växte därefter så mycket att undantaget riskerade att motverka syftet med trängselskatten. Som en följd slopades miljöbilsundantaget redan 2009. De bilar som redan hade fått undantaget fick emellertid behålla det fram till 1 augusti 2012.

Antalet personbilar, lätta lastbilar och bussar i Stockholms län som omfattas av miljöbilsundantaget är idag cirka 44 000. Hade miljöbilsundantaget inte ha avskaffats från och med 1 januari 2009 skulle siffran istället ha varit 90 000.

*Med miljöbilar avses i detta sammanhang bilar som kan drivas med alternativa drivmedel, se nedanstående lista.

Undantag från trängselskatt
Trängselskatt tas ut för personbilar, lastbilar och buss. De drivmedel i vägtrafikregistret som inneburit befrielse från trängselskatt enligt miljöbilsundantaget är
• biogas
• e85
• etanol
• el
• gengas
• metan
• metanol
• naturgas
• vätgas.

Vissa fordon kommer fortsätta att vara undantagna från trängselskatten:
• utryckningsfordon
• bussar med totalvikt av minst 14 ton
• diplomatregistrerade fordon
• motorcyklar
• utlandsregistrerade fordon
• militära fordon.

Fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan ansöka om befrielse från trängselskatt.

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.