Tre broschyrer som förklarar livsmedelslagstiftningen

13 maj, 2012

Livsmedelsverket publicerar tre broschyrer som ska göra det enklare för småföretagare att följa livsmedelslagstiftningen. Broschyrerna riktar sig till kaféägare, importörer och de som säljer små mängder lokalproducerad mat.

De tre broschyrerna är:
Öppna kafé riktar sig till personer som ska starta, överta eller driva ett litet enkelt kafé. Det kan till exempel handla om att servera kaffe och bakverk i anslutning till ett museum eller en butik. Informationen gäller i första hand kaféer där man inte lagar mat, men kan också vara ett stöd för annan kaféverksamhet.

Försäljning av små mängder handlar om vad man ska tänka på när man säljer primärprodukter direkt till konsumenter för eget bruk, på den egna gården eller på en marknad. Det kan vara produkter från biodling, boskapsuppfödning, jakt och fiske, grönsaker, svamp, frukt och bär, med mera.

Importera färdigförpackade livsmedel ger stöd kring hur man ska märka livsmedel som importeras eller förs in i Sverige, till exempel hur man ska ange ingredienser och vad som gäller för språk och läsbarhet.

Informationen kommer från Livsmedelsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.