Miljöstyrningsrådets nyttokalkylatorer för fordon och vitvaror

19 juni, 2012

Miljöstyrningsrådet har tagit fram ett verktyg som ska hjälpa offentlig sektor att visa på nyttan med att ställa miljökrav vid upphandling. Miljöstyrningsrådets nyttokalkylatorer för fordon och vitvaror ger faktiska siffror över hur mycket pengar som kan sparas och hur mycket koldioxidutsläppen kan minskas under driftstiden. Den som använder verktyget skriver själv in antal produkter som ska köpas in och väljer en av Miljöstyrningsrådets tre olika nivåer av krav vid upphandlingar.

Organisationen väljer själv ambitionsnivå och ju högre krav som ställs, desto bättre för miljön och ekonomin. De tre olika ambitionsnivåerna jämförs i kalkylatorerna med en konventionell produkt. Skillnaden mellan produkterna visas i form av inbesparing i kronor och minskade koldioxidutsläpp tack vare att mer energieffektiva produkter köps in. 

Kalkylatorerna är de första i sitt slag för Miljöstyrningsrådet. De visar vad organisationer kan spara genom att ställa krav på bilar och vitvaror som diskmaskiner, tvättmaskiner och kylfrysar. Kraven är MSR:s befintliga miljökrav som kan användas som upphandlingskriterier för fordon och vitvaror och är fritt tillgängliga för nedladdning.

Ni kan själva prova verktyget och se vad Ni sparar i utsläpp och kronor. Ni finner verktyget här.

Informationen kommer från Miljöstyrningsrådet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.