Efterkonvertering av tunga fordon så att äldre fordon får köra i miljözoner

9 juli, 2012

Från och med den 1 augusti blir det möjligt att typgodkänna konverteringssatser för reducerade avgasutsläpp. Typgodkända konverteringssatser kan användas för att efterkonvertera äldre tunga fordon så att de kan köra i miljözoner. Det innebär till exempel att äldre bussar kan göras om så att de får köra i tätorter med högre miljökrav.

Efterkonvertering innebär att man installerar nya efterreningssystem och andra tekniska anordningar så att en äldre buss eller annat tungt fordon får lägre avgasutsläpp och då klarar de miljökrav som finns för att få köra i miljözoner. Det är sedan tidigare tillåtet men nu gör Transportstyrelsen det enklare att godkänna konverterade fordon.

Fordonsägare kan tjäna pengar
Tidigare har en fordonsägare varit tvungen att avgastesta motorn efter att fordonet konverterats. Det är ett test som motsvarar det motorns tillverkare kört vid den ursprungliga certifieringen av motorn. Det är en krånglig och kostsam process som nu elimineras då Transportstyrelsen inför möjligheten att typgodkänna system för efterkonvertering. Fordonsägare behöver då bara registreringsbesikta sitt fordon efter att konvertering gjorts.

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.