Nytt direktiv avseende elektriska och elektroniska produkter, WEEE

22 augusti, 2012

Den 13 augusti trädde det nya WEEE-direktivet, 2012/19/EU, ikraft. Reglerna ska implementeras i den nationella lagstiftningen senast den 14 februari 2014.

 

WEEE-direktivet reglerar det förstärkta producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter. Direktivet implementeras idag i Sverige genom bland annat Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Reglerna innehåller bestämmelser avseende märkning av elektriska och elektroniska produkter, rapportering, insamling, avfallshantering och återvinning m.m.

 

Ändringar i det nya WEEE-direktivet
En stor förändring är att man utökar de produktkategorier som omfattas med ytterligare sex, vilka Ni finner nedan, observera att nämnda produkter endast är exempel på produkter i respektive kategori.

1. Temperaturregleringsutrustning
Kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan temperaturregleringsutrustning där man använder annan vätska än vatten för temperaturregleringen.

2. Skärmar, monitorer och produkter med skärmar vars yta överstiger 100 cm 2
Skärmar, televisionsapparater, LCD-fotoramar, monitorer, bärbara datorer, notebook-datorer.

3. Lampor
Raka lysrör, lågenergilampor, lysrörslampor, urladdningslampor med hög intensitet inklusive högtrycksnatriumlampor och metallhalogenlampor, lågtrycksnatriumlampor, LED.

4. Stor utrustning
Tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, matlagningsapparater, elspisar, elektriska värmeplattor, belysningsarmaturer, utrustning för återgivning av ljud och bild, musikutrustning (undantaget piporglar installerade i kyrkor), stick- och vävmaskiner, stordatorer, stora skrivare, kopieringsutrustning, stora spelautomater, stora medicintekniska produkter, stora övervaknings- och kontrollinstrument, stora apparater som automatiskt levererar produkter och pengar, solcellspaneler.

5. Liten utrustning
Dammsugare, mattsopare, apparater för sömnad, belysningsarmaturer, mikrovågsugnar, ventilationsutrustning, strykjärn, brödrostar, elektriska knivar, elektriska vattenkokare, klockor och armbandsur, elektriska rakapparater, vågar, apparater för hår- och kroppsvård, fickräknare, radioapparater, videokameror, videobandspelare, hifi-utrustning, musikinstrument, utrustning för återgivning av ljud och bild, elektriska och elektroniska leksaker, sportutrustning, datorer för cykling, dykning, löpning, rodd osv., rökdetektorer, värmeregulatorer, termostater, små elektriska och elektroniska verktyg, små medicintekniska produkter, små övervaknings- och kontrollinstrument, små apparater som automatiskt levererar produkter, liten utrustning med inbyggda solcellspaneler.

6. Liten it- och telekommunikationsutrustning (ingen yttre dimension överstiger 50 cm)
Mobiltelefoner, GPS, fickräknare, routrar, persondatorer, skrivare, telefoner.

 

Altea AB kommer att skriva ett nyhetsbrev med en mer utförlig konsekvensanalys av det nya direktivet när den svenska implementeringen är klar.

 

Här finner Ni det nya WEEE-direktivet i sin helhet

 

Informationen kommer från EURlex samt Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.