Ny databas ska hjälpa upphandlare att ta miljöhänsyn

22 september, 2012

För att göra det enklare för upphandlare att ställa miljökrav och andra hållbarhetskrav i upphandling kommer Miljöstyrningsrådet att lansera en kriteriedatabas på sin hemsida. Databasen kommer att innehålla alla de miljö- och sociala krav som Miljöstyrningsrådet tillhandahåller. Till kraven kommer även motiven till kraven, förslag till verifikat och FAQ:er finnas kopplade.

Genom upphandling kan offentlig sektor påverka och bidra till att nå sina miljöpolitiska mål. Miljöstyrningsrådet, som är regeringens expertorgan på miljöanpassad upphandling, har i uppdrag att ta fram drivande miljökrav som upphandlare ska kunna använda i sina upphandlingar.

Miljöstyrningsrådet har i dagsläget över 70 dokument med krav på olika nivåer för 100-talet produkter. Många produkter finns i samma dokument, t.ex. i dokumentet för vitvaror finns krav för både spisar, tvättmaskiner och diskmaskiner. Med hjälp av databasen kommer upphandlaren direkt att kunna söka på specifik produkt och önskad nivå – baskrav, avancerade eller spjutspets. Det kommer även bli möjligt att söka utifrån de miljöaspekter man vill lösa eller de miljömål man vill nå.

Projektet med databasen kommer att pågå under hösten och den beräknas att lanseras innan årsskiftet.

Informationen kommer från Miljöstyrningsrådet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.