Rapport avseende den ökade användningen av kemikalier och dess konsekvenser

7 september, 2012

FN:s miljöprogram, UNEP, har lanserat sin rapport Global Chemicals Outlook, GCO. Rapporten är den första i sitt slag i att den syftar till att uppmärksamma världen på den betydande och ökande användningen av kemikalier och dess konsekvenser. Den ger ett tydligt budskap om de möjligheter, ekonomiska och sociala, som finns i att satsa på fungerande kemikaliekontroll globalt. Rapporten klargör att hur världen hanterar kemikaliefrågorna spelar en viktig roll i arbetet mot Grön ekonomi och hållbar utveckling.

GCO är framtagen av UNEP i samarbete med WHO och en styrgrupp i vilken Sverige deltagit aktivt. Sverige har dessutom bidragit finansiellt främst till rapportens avsnitt om kostnader av bristande kemikaliekontroll.

GCO-rapporten kommer att ingå i underlaget till det tredje högnivåmötet för den globala kemikaliestrategin, SAICM (Strategic Approach to International Chemical Management) vilket kommer att äga rum i Nairobi 17-21 september. Sverige kommer att vara ordförande för mötet. Högnivåmötet kommer bl.a. att följa upp och göra en bedömning av genomförandet av SAICM samt diskutera hur strategin kan stärkas i framtiden.

Här finner Ni rapporten i sin helhet.

Informationen kommer från FN:s miljöprogram, UNEP.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.