Boverket uppmanar till att passa på att mäta radonhalten i fastigheter

31 oktober, 2012

Under eldningssäsongen är det rätt att mäta radonhalten i villor och radhus. Det är både enkelt och billigt att mäta radon i inomhusluften. Radon är en osynlig och luktfri gas. Det uppskattas att 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden. Rökning i kombination med radon ökar risken för lungcancer och majoriteten av de 500 är även rökare.

Radonhalter i villor och radhus ska mätas under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat. Resultatet av mätningen visar om det är nödvändigt att sanera ditt hus. Ni kan få upp till 15 000 kronor i statligt bidrag för radonsanering.

Mer information finner Ni på:
Webbplatsen radonguiden.se
Webbsidan Hösten är här dags att mäta radonhalten
Sök radonbidrag
Sök radonbidrag med e-legitimation

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.