En introduktion till det svenska rättsväsendet

15 oktober, 2012

Regeringskansliet har tagit fram en broschyr som beskriver hur rättsväsendet fungerar och vilka uppgifter de olika myndigheterna har. Broschyren är ganska kortfattad men ger en bra inblick i det svenska rättsväsendet.

Med rättsväsendet menar man vanligtvis de myndigheter som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet. Domstolarna utgör stommen inom rättsväsendet. Till rättsväsendet räknar man också de brottsförebyggande och utredande myndigheterna, det vill säga Polisen och Brottsoffermyndigheten, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten samt Kriminalvården. Även andra myndigheter kan ha uppgifter som ligger inom rättsväsendet eller knyter an till det, som till exempel Rättsmedicinalverket och Kronofogdemyndigheten.

Här finner Ni Regeringskansliets broschyr.

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.