Inspektioner av förebyggande arbetsmiljöarbete samt samverkan på arbetsplatser

17 oktober, 2012

Inom kort tid ska Arbetsmiljöverket genomföra 1 600 inspektionsbesök för att ta reda på hur det är ställt med det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Ett bra samarbete kring de här frågorna mellan arbetsgivare och arbetstagare är en förutsättning.

Hela landet omfattas av tillsynen. Det handlar om företag och verksamheter, som inte inspekterats de senaste tre åren eller inte fått besök alls. Båda stora och små arbetsplatser ingår. Undantagna är näringsgrenar där det redan pågår eller planeras omfattande tillsynsinsatser.

Risker finns inom alla sorters verksamheter. Det gäller att vara observant och upptäcka dem i tid. Idag handlar det förutom de traditionella arbetsmiljöriskerna om psykosociala förhållanden, hot och våld, stress och liknande. Vid inspektionerna ligger fokus på hur man på den enskilda arbetsplatsen samarbetar för att hantera just sina risker och hur man tar hand om tillbuden.
 
Delar som kommer att kontrolleras är:
Hur är det ställt med säkerhetsmedvetenheten?
Drar man lärdomar av redan inträffade tillbud eller olyckor, så att de inte upprepas?
Har man en levande dialog för att regelbundet fånga upp och åtgärda riskerna?

Vid inspektionerna träffar Arbetsmiljöverket förutom representanter för arbetsgivaren skyddsombud eller annan företrädare för arbetstagarna. Resultatet kommer att redovisas vid Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm den 26 oktober, som traditionsenligt sätter punkt för den europeiska arbetsmiljöveckan, vecka 43.

Parallellt genomförs i resten av EU liknande insatser under temat Samverkan för att förebygga.

Mer om EU-veckan kan du läsa här.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.