Nu finns en ny version av Begränsningsdatabasen

30 oktober, 2012

I Begränsningsdatabasen får Ni enkelt koll på vilka förbuds- och begränsningsregler som kemikalierna i Er verksamhet omfattas av. Den har nu kommit i en ny mer modern version som bland annat ger en förbättrad överblick.

Begränsningsdatabasen riktar sig till Er som använder och hanterar kemikalier i Er verksamhet, till exempel miljöchefer och inköpare.

Genom att söka på ämnesnamn, CAS-nr eller EG-nr får Ni fram ämnets koppling till olika begränsningsregler i EU och även unika svenska regler. Ni kan på ett lättöverskådligt sätt få reda på vilka specifika regler som gäller. 

I databasen ryms ämnen inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde men det finns ämnen som inte omfattas, t.ex. tillståndsplikten för giftiga eller starkt frätande ämnen. Andra myndigheter såsom Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket har också föreskrifter som begränsar användningen av kemiska ämnen. Dessa är inte inkluderade i databasen.

Ni hittar begränsningsdatabasen under rubriken Databaser på Kemikalieinspektionens webbplats eller genom att klicka här.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.