Nya miljöbilsregler

5 oktober, 2012

Den första januari 2013 ändras miljöbilsdefinitionen. Enligt dagens regler klarar allt fler bilar miljöbilsgränsen som insatta lärt sig går vid 120 gram utsläppt koldioxid per kilometer. De allra flesta bilar som räknas in i gruppen miljöbilar har dieselmotor och en stor del av dessa ligger nära gränsen för att räknas som miljöbil.

De fordon som registreras efter årsskiftet och uppfyller de nya hårdare kraven kommer att befrias från fordonsskatt under fem år. Som högst blir subventionen totalt 5 000 kronor. Den nya definitionen av reglerna  kommer till skillnad från dagens miljöbilsregler räkna in faktorer som utsläpp i förhållande till bilens vikt. Enligt de nya kraven kommer en bil med genomsnittlig tjänstevikt att få släppa ut max 95 gram koldioxid/km för att få räknas som miljöbil, dock andra gränser för fordon som drivs på etanol eller fordonsgas.

En annan nyhet är att även lätta lastbilar, husbilar och lätta bussar omfattas av reglerna. Samtidigt flaggar regeringen för att reglerna kommer att skärpas ytterligare i två steg fram till 2020. Åren 2016 och 2019 nämns men vilka gränsvärden som då blir aktuella är ännu inte bestämt.

Räkneexempel
För att räkna ut om en bil kan räknas som miljöbil efter den 1 januari ger regeringen räkneexemplet enligt nedan:

Bilens tjänstevikt i kilo minus 1 372. Summan kan bli både plus och minus. Multiplicera med 0,0457. Lägg till 95.

Drivs bilen av biodrivmedel är formeln:
Bilens tjänstevikt i kilo minus 1 372. Summan kan bli både plus och minus. Multiplicera med 0,0457. Lägg till 150.

Ligger tillverkarens siffror under detta är bilen en miljöbil efter den 1 januari.

Ni kan läsa mer om förändringarna i Regeringens budgetproposition för 2013, som Ni finner här. (se s. 292 och framåt).

Informationen kommer från Regeringen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.