På gång inom EU hösten 2012

23 oktober, 2012

Två gånger per år ger Sveriges Kommuner och Landsting ut skriften På gång inom EU. Här hittar du information om det senaste som har hänt och som kommer att hända inom EU:s institutioner som på ett eller annat sätt påverkar kommuner, landsting och regioner.

Områden som berörs i den här utgåvan är bland annat översynen av EU:s långtidsbudget, den framtida sammanhållningspolitiken, Europa 2020-strategin och översynen av regelverket om offentlig upphandling.

Här finner Ni hela publikationen.

Informationen kommer från SKL.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.