Utbetalningar av supermiljöbilspremier skjuts upp

22 oktober, 2012

Regeringen har tilldelat Transportstyrelsen 20 miljoner kronor för att finansiera utbetalningarna av supermiljöbilspremier under 2012. Dessa pengar är snart utbetalade och vi på Transportstyrelsen måste inom kort avvakta med att göra ytterligare utbetalningar.

Varje supermiljöbilspremie är på 40 000 kronor. De 20 miljoner som regeringen tilldelat för utbetalningarna har inneburit att ägarna till totalt 500 supermiljöbilar fått ta del av varsin premie.

Intresset för supermiljöbilar har ökat kraftigt under hösten, sannolikt främst på grund av att nya modeller kommit ut på fordonsmarknaden, vilket kraftigt ökat utbetalningstakten. Det tilldelade anslaget räcker till bilar som tagits i trafik för första gången en bit in i september månad. Fordonsägare som därefter blir berättigade till en premie placeras i en kö.
Transportstyrelsen begär två miljoner i utökat anslag

Transportstyrelsen har möjlighet att begära ytterligare 2 miljoner i utökat anslag för 2012. En sådan begäran har skickats in till regeringen och vi avvaktar besked i frågan. Ett positivt besked innebär att vi kan betala ut ytterligare 50 premier, men pengarna kommer ändå inte att räcka för att betala ut premierna till alla berättigade under 2012. (Premierna betalas ut i tur och ordning.)

Vid årsskiftet tilldelas Transportstyrelsen ett nytt anslag på 80 miljoner kronor för utbetalningar av supermiljöbilspremier under 2013. Då återupptas utbetalningarna och pengarna betalas ut i tur och ordning.

De fordonsägare som drabbas av uppskjutna utbetalningar kommer att informeras via brev.

Fakta om utbetalningar av supermiljöbilspremie
Premiebeloppet är alltid på 40 000 kronor för en privatperson. För företag är beloppet högst 35 procent av skillnaden i nypris mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara konventionella bil, dock högst 40 000 kronor. Hittills har alla utbetalda premier varit på 40 000 kronor.

Regeringen har avsatt totalt 200 miljoner kronor för utbetalningar av supermiljöbilspremier. Transportstyrelsen har i uppdrag att betala ut premier enligt följande uppdelning:

– 20 miljoner kr år 2012 (Transportstyrelsen har ansökt om en utökad kredit på 2 miljoner kronor för 2012. Det totala beloppet för 2012 kan därför bli 22 miljoner kronor.)

– 80 miljoner kr år 2013

– 100 miljoner kr år 2014.

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.