Månadsbrev – november 2012

30 november, 2012

Under november månad har många ändringar som träder ikraft vid årsskiftet publicerats. Bland annat har det kommit en ny föreskrift om belastningsergonomi, AFS 2012:2. Den nya föreskriften ställer utökade krav på riskbedömning. Svensk näringsliv uppskattar att denna riskbedömning för ett litet företag (1-9 anställda) tar upp mot fem timmar.

Ändringar i trafikförordningen innebär att fordon med en totalvikt över 3,5 ton, det vill säga tunga lastbilar, tunga bussar och personbil klass II, ska vara utrustade med vinterdäck från den 1 januari 2013.

Många företag kämpar fortfarande med att följa de från halvårsskiftet nya föresskrifter om hygieniska gränsvärden och kemiska arbetsmiljörisker. Kemikalieinspektionen har nu tagit fram vägledningsdokument och broschyrer för att förenkla och förtydliga de nya föreskrifterna.

Här finner Ni Månadsbrev – november 2012.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.