Nästan hälften av kommunerna ser miljömålen som en del av upphandling

26 november, 2012

Fyra av tio svenska kommuner har en upphandlingspolicy och närmare hälften, 47%, av kommunerna menar att miljömålen har fått praktiskt genomslag i deras arbete med offentlig upphandling. Detta enligt en färsk rapport utgiven av SKL.

Rapporten beskriver att en allt viktigare del i arbetet för en hållbar utveckling är att ställa miljö-, sociala och etiska krav vid offentliga upphandlingar. Många miljökrav har fokus på klimatmålet. Offentlig upphandling regleras genom gemensam EU-lagstiftning, men även inom detta område anser kommunerna att staten förmedlar olika budskap. Till exempel ställs konkurrenslagstiftningen och den fria rörligheten inom EU mot en hållbar utveckling, vilket resulterar i en stor osäkerhet vid kommunernas upphandling.

Enligt kommunerna kan staten inte ge ett samlat svar på frågan om vilka miljö-, sociala och etiska krav kommunen kan ställa vid upphandling av varor och tjänster. Samtidigt framhåller kommunerna att den offentliga upphandlingen är ett viktigt verktyg i arbetet för en hållbar utveckling. Den samlade offentliga upphandlingen i Sverige utgör cirka 25 procent av BNP.

Mindre kommuner önskar stöd från staten i allt från finansiering till kunskaps- och processtöd. Ett arbetssätt som har visat sig leda till goda resultat för att bland annat bygga upp beställarkompetens inom offentlig upphandling.

Här finner Ni SKL:s rapport i sin helhet.

Informationen kommer från Miljöstyrningsrådet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.