Ny gratis mall för klassificering och märkning enligt CLP

16 november, 2012

Kemikalieinspektionen har tagit fram en ny översiktlig plansch som klass för klass visar kategorier, faroangivelser, piktogram och signalord enligt CLP-förordningen, (EG) nr 1272/2008.

Ni finner planschen här.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.