Nya regler avseende minderårigas arbetsmiljö

21 november, 2012

Arbetsmiljöverket har tagit fram en ny föreskrift avseende minderårigas arbetsmiljö. Den nya föreskriften heter AFS 2012:3 och ersätter den 1 februari 2013 nuvarande föreskrift, AFS 1996:1. Den nya föreskriften implementerar EG-direktivet 94/33EG i svensk lagstiftning.

Redan 2009 lade Arbetsmiljöverket fram ett förslag till föreskrift som sedan togs tillbaka efter mycket kritik.

I nya föreskriften har man bl.a. gjort vissa begreppsdefinitioner. Man delar upp gruppen minderåriga i yngre barn (har inte fyllt 13 år), äldre barn (13-16 år) och ungdom (fyller 16 år under innevarande år). Föreskriften innehåller också regler för undersökning, riskbedömning och medicinsk kontroll. Även fortsättningsvis regleras förbud mot vissa arbetsuppgifter och arbetstidsregler för minderåriga.

Här finner Ni den nya föreskriften, AFS 2012:3, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.