Vägledning för processorienterad informationskartläggning

22 november, 2012

MSB och Riksarkivet har tillsammans tagit fram en ny vägledning som stöd för både offentliga och privata organisationer att kartlägga sin verksamhetsinformation.

 

Syftet med vägledningen är att stödja kartläggningen av information i en organisation. Kartläggningen kan sedan vara grunden för de aktiviteter som följer av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som informationsklassning, riskanalyser, kontinuitets- och incidenthantering men också för arkivredovisningen.

 

Här finner Ni myndigheternas vägledning.

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Riksarkivet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.