Ändringar i anmälningsplikten till produktregistret

18 december, 2012

Från och med den 1 januari 2013 ändras anmälningsplikten till Kemikalieinspektionens produktregister för vissa typer av kemiska produkter (varuslag). Det innebär att vissa varuslag tas bort medan andra läggs till i bilagan till förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Bilagan är en lista över de varuslag som är anmälningspliktiga till produktregistret.

För kemiska produkter som är tillverkade eller importerade under 2012 gäller fortfarande anmälningsplikt fram till årsskiftet för de varuslag som kommer att tas bort från listan. För de varuslag som läggs till gäller anmälningsplikten import och tillverkning som sker under 2013 och framöver.

Observera att i den förordningstexten som är gäller under hösten 2012 finns två olika bilagor med varuslag, varav den första upphör att gälla den 1 januari 2013.

Skälen till förändringen är bland annat
• att företagen ska slippa lämna dubbla uppgifter om kemikalier till myndigheterna
• att alla varuslag inom samma grupp av varor ska omfattas av anmälningsskyldigheten
• och att nå överensstämmelse med definitionen av vad som är varor respektive kemiska produkter enligt miljöbalken.

Här finner Ni mer information och bakgrund i den systematiska genomgången av anmälningsplikten som Kemikalieinspektionen gjort på uppdrag av regeringen.

Tas bort från anmälningsplikt för import/tillverkning under 2013

 

Varuslag Text i bilagan
2511 10 Naturlig bariumsulfat (tungspat)
2511 20 Naturlig bariumkarbonat (witherit), även bränt
2524 10 Krokidolit
2524 90 Annan asbest
2525 20 Glimmerpulver
2526 20 Talk, krossad eller pulvriserad
2528 10 Naturligt natriumborat och koncentrat av naturligt natriumborat, även bränt
2528 90 Andra naturliga borater än natriumborat
2529 10 Fältspat
2529 21 Flusspat innehållande högst 97 viktsprocent kalciumfluorid
2529 22 Flusspat innehållande mer än viktsprocent kalciumfluorid
2529 30 Leucit;nefelin och nefelinsyenit
6806 10 Slaggull, stenull och liknande mineralull (även blandade med varandra) i lös form eller i form av skivor eller rullar
7019 11 Förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen, även huggna; garn
7019 12 Roving
7019 19 Andra förgarn (slivers), rovning och andra fiberknippen, även huggna
7502 10 Olegerad nickel
7502 20 Nickellegeringar
7503 Avfall och skrot av nickel
7504 Pulver och fjäll av nickel
7804 20 Pulver och fjäll av bly
7903 10 Zinkstoft
7903 90 Pulver och fjäll av zink
8107 20 Kadmium i obearbetad form; pulver
8107 90 Avfall och skrot av kadmium

 

Läggs till som anmälningspliktiga vid import/tillverkning under 2013

 

Varuslag Text i bilagan
1501 Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt grupp 1503 ; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande  för tekniskt bruk
1502 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503 ; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
1503 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
1504 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
1505 Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin); registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
1506 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
2207 10 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent, (endast för tekniskt bruk)
2209 Ättika; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
2714 90 Naturlig bitumen och naturasfalt
2845 Icke radioaktiva isotoper; oorganiska och organiska föreningar av sådana isotoper, även inte kemiskt definierade
2937 Hormoner, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, naturliga eller syntetiskt reproducerade; derivat och strukturellt analoga ämnen därav, inbegripet kedjemodifierade polypeptider, använda främst som hormoner
3207 40 Fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor
3501 10 Kasein, (endast för tekniskt bruk)
3502 20 Mjölkalbumin, (endast för tekniskt bruk)
3504 Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat av sådana ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; hudpulver, även behandlat med kromsalt; registreringsplikten omfattar endast varuslag som är avsedda att användas uteslutande för tekniskt bruk
3818 Kemiska grundämnen (och föreningar) dopade för användning inom elektroniken
4003 Gummiregenerat (endast i obearbetad form)
4004 Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi än hårdgummi, även pulveriserat eller granulerat

 

   
Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.