Månadsbrev – december 2012

28 december, 2012

Inför ett kommande årsskifte ändras många rättskällor. Det här årsskiftet för dock inte med sig lika många förändringar på miljöområden som vi de senaste åren har vant oss vid.

Under december månad har vi genomfört årets sista MKL-möten där vi förutom lagändringar, kommande årsplanering och gemensamma avvikelser även har diskuterat miljömålet giftfri miljö. Ni finner en kortare introduktion till diskussionen kring samhällets kostnader för gifter i vår miljö längst bak i detta månadsbrev.

Altea med personal vill passa på att tacka alla kunder för det gångna året och önska Er alla en god fortsättning och ett gott nytt år!

Här finner Ni Månadsbrev – december 2012.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.