Ny handbok avseende cisterner för brandfarliga vätskor

3 december, 2012

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en handbok till föreskriften MSBFS 2011:8 som anger vilka krav som ställs på cisterner och rörledningar för brandfarlig vätska i Sverige samt hur, när och av vem, de ska kontrolleras.

Handboken riktar sig främst till småföretagare, konsulter eller privatpersoner och ska använda, beställa, köpa, sälja, hyra, hyra ut eller importera en eller flera cisterner för brandfarliga vätskor.

Det är den som använder en cistern som ansvarar för att den är laglig på samma sätt som att det är den som kör en bil som ansvarar för att den är laglig. Det är därför viktigt att veta vilka krav som ställs på en cistern för brandfarlig vätska och hur den ska skötas oavsett om Ni hyr eller äger Er cistern.

Här finner Ni handboken i dess helhet.

Här finner Ni föreskriften MSBFS 2011:8.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.