Nya bestämmelser om kvicksilver

17 december, 2012

Kemikalieinspektionen har fattat beslut om nya bestämmelser för användningen av kvicksilver. Det undantag från förbudet som tidigare funnits för användning av kvicksilver för COD-analyser förlängs oförändrat till och med 2014.

Kemikalieinspektionen föreslog under hösten 2012 en ändring i undantaget som innebar en viss inskränkning i möjligheterna att använda kvicksilver för COD-analys. Förslaget innebar att kvicksilver inte skulle få användas för analys av kommunalt avloppsvatten. Efter synpunkter från ett antal remissinstanser genomförs inte det förslaget. Kvicksilver får användas för COD-analys enligt vad som gällt tidigare.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.