Rutiner för socialt ansvar

21 december, 2012

Offentlig sektor får nu hjälp att ställa krav på att leverantörer ska ta ansvar för sin leverantörskedja. Rutinerna är formulerade som krav som kan ställas på ett antal varor där risken för sociala brister i produktionen är extra stor. Rutinerna finns med i Miljöstyrningsrådets kriteriedokument för upphandling av varor som exempelvis möbler och läkemedel.

Kravet på att leverantörer ska ha rutiner för att bevisa att de tar socialt ansvar har funnits sedan tidigare. Däremot har kravet nu förtydligats med en tidsfrist som upphandlaren kan ange och med en lista på specifika rutiner som leverantören ska uppfylla.

Kraven ska formuleras som särskilda kontraktsvillkor i en upphandling. I praktiken innebär det att ett avtal exempelvis kan hävas om kontraktsvillkoren inte kan uppfyllas inom den tid som anges, exempelvis sex månader efter att avtalet skrivits.

Hittills har det förbättrade kravet lagts in i dokumenten för möbler och läkemedel. Sedan tidigare finns det framtaget för ett antal kriterieområden, exempelvis textilier och olika livsmedel. Kravet är formulerat så att det kan användas inom andra relevanta produktområden.

Leverantörens rutiner ska visa:
1) Vem inom företaget som är ansvarig för socialt ansvar i leverantörskedjan.
2) Hur leverantörskedjan bedöms utifrån ett socialt perspektiv.
3) Vilka sociala krav som ställs på leverantörskedjan.
4) Hur kontroller görs och dialog förs med leverantörskedjan för att uppfylla kraven.
5) Tidsplan för kontroll och dialog med underleverantör.
6) Hur avvikelser ska hanteras.

Rutinerna har arbetats fram av MSR:s referensgrupp för socialt ansvarsfull upphandling. De återfinns även i CSR-kompassen, ett kostnadsfritt webbverktyg som kan hjälpa företag och offentlig sektor att komma igång med att arbeta med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan och i arbetet med leverantörer.

Läs mer om MSR:s arbete med socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer om CSR-kompassen

Informationen kommer från Miljöstyrningsrådet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.