Förnyad ansökningsperiod – förarbevis för terrängskoter och moped klass I

29 januari, 2013

Regeringen har fattat beslut om en förnyad ansökningsperiod för utbyte av förarbevis för terrängskoter eller moped klass I. Ansökningsperioden gäller från 20 februari 2013 fram till den 1 november 2013.

Beslutet innebär också att man har rätt att köra terrängskoter respektive moped klass I med stöd av de gamla förarbevisen från och med den 20 februari 2013 fram till 1 november 2013.

Läs mer på regeringens webbplats

Transportstyrelsen skickar ut handlingar
Under mars månad kommer Transportstyrelsen skicka ut förnyelse-handlingar eller informationsbrev till berörda förarbevisinnehavare. De som vill förnya sitt förarbevis måste komma in med en ny grundhandling senast den 1 november 2013.

De gamla förarbevisen blir ogiltiga igen den 2 november 2013 och den som inte kommit in med en ansökan om förnyelse har då inte längre rätt att köra fordon med stöd av det förarbeviset.

Bakgrund
Äldre förarbevis för terrängskoter och moped klass I som utfärdats mellan 1 januari 2000 och 1 oktober 2009 upphörde att vara giltiga vid årsskiftet 2012/2013. Innehavare av förarbeviset har haft möjlighet att förnya det sedan 2009. Vid årsskiftet gick tiden för förnyelse ut och omkring 65 000 förarbevis (ca 35 000 för terrängskoter och 30 000 för moped klass I) förnyades inte i tid.

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.