Månadsbrev – januari 2013

31 januari, 2013

Under årets första månad har det varit relativt händelsefattigt vad det gäller juridiska ändringar. De områden som det ändock har hänt lite inom är transport och kemikalier.

Vi på Altea påbörjar nu arbetet med att uppdatera gemensamma rutiner och våra mallar för ledningssystem. Dessa kommer sedan att gå på remiss till de certifieringsorgan vi samarbetar med för att slutligen fastställas och presenteras senast den 31 mars. Hör gärna av Er om Ni har några förbättringsförslag.

Här finner Ni Månadsbrev – januari 2013.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.